گنجور

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » ترکیبات » سوگواری بر مرگ برادر

 

آه ای فلک ز دست تو و جور اخترت

کردی چو خاک پست مرا، خاک بر سرت

جز عکس مدعا ز تو کس صورتی ندید

تاریک باد آینهٔ مهر انورت

مشمار برق آه جگر سوز من به هیچ

[...]

وحشی بافقی
 
 
۱
۳
۴
۵
sunny dark_mode