گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳

 

گفتی چه حاجت است ترا تا روا شود

گفتن چه حاجت است بر اما چه حاجت است

اشعار فقر بر در حاتم چه لازمست

اظهار درد پیش مسیحا چه حاجت است

تدبیر کار هیچ ندانی چو من زمن

[...]

رفیق اصفهانی
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode