گنجور

مسعود سعد سلمان » توصیفات » روزهای هفته » شمارهٔ ۱ - یک شنبه

 

یک شنبه است و دارد نسبت به آفتاب

بر روی آفتاب به من ده شراب ناب

ای آفتاب روی بده باده ای که آن

در روشنی حکایت گوید ز آفتاب

بر یاد خسروی که چو می یاد او خورم

[...]

مسعود سعد سلمان
 
 
۱
۲
sunny dark_mode