گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۰

 

گر قصد خون ماست پس از دل ربودنت

میباید آن رخ از پس برقع نمودنت

بیرون مشر ز دیده که با آن جمال و زیب

زیبد درون خانه پس پرده بودنت

هر چند خوبتر شود از بستن انگبین

[...]

کمال خجندی