گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۳

 

در کشورم کشید سپه پادشاه باز

در مزرعم نماند اثر از گیاه باز

دور از نظر شدی تو و عمری بود که ما،

داریم دیده در طلبت فرش راه باز

ای نفس شوم شرمی از این کرده های زشت

[...]

افسر کرمانی