گنجور

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۵

 

زانطره دل سوی ذقنت رفته رفته رفت

در چه ز عنبرین رسنت رفته رفته رفت

پیشت چو شمع اشگ بتان قطره قطره ریخت

صد آبرو در انجمنت رفته رفته رفت

من بودم و دلی و هزاران شکستگی

[...]

محتشم کاشانی