گنجور

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۲

 

آن بلبلم که ناله بهر قفس کشم

گر غنچه بشکفد، قدم از باغ پس کشم

دست از ستم مدار، که از بیم خوی تو

در روز حشر هم نتوانم نفس کشم

دنبال محمل تو خروشان فتاده‌ام

[...]

قدسی مشهدی