گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۲۹۷

 

آنرا که بر زبان صفت روی او رود

در هر سخن ز خود رود اما نکر رود

تا عود جان نسوخت به چشمم وطن نساخت

آری پری به خانه مردم بر رود

مرگ خیال عارض او بگذرد به چشم

[...]

کمال خجندی