گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳

 

تا کی خبر ز روز سفر می دهی مرا

از روز مرگ من چه خبر می دهی مرا

این حرف تلخ زان لب شیرین چه می زنی

زهر از چه در میان شکر می دهی مرا

در بزم وصل قصه ی هجران چه می کنی

[...]

رفیق اصفهانی