گنجور

غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۸

 

رفتم که کهنگی ز تماشا برافگنم

در بزم رنگ و بو نمطی دیگر افگنم

در وجد اهل صومعه ذوق نظاره نیست

ناهید را به زمزمه از منظر افگنم

معشوقه را ز ناله بدان سان کنم حزین

[...]

غالب دهلوی