گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۲۷۹ - شعرا

 

برونینگ:

بی پشت بود بادهٔ سر جوش زندگی

آب خضر بگیرم و در ساغر افکنم

بایرن:

از منت خضر نتوان کرد سینه داغ

[...]

اقبال لاهوری
 
 
sunny dark_mode