گنجور

غالب دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۳

 

در گرد غربت آینه دار خودیم ما

یعنی ز بیکسان دیار خودیم ما

دیگر ز ساز بیخودی ما صدا مجوی

آوازی از گسستن تار خوردیم ما

از بس که خاطر هوس گل عزیز بود

[...]

غالب دهلوی