گنجور

قصاب کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۶

 

دعوی لبت دمی که به مرجان کند در آب

جای گهر به چشم صدف جان کند در آب

چشمت اگر ز بند صورت فتد به بحر

دلی ز یک نگاه چه طوفان کند در آب

روشن کنند از تو صدف‌ها چراغ دل

[...]

قصاب کاشانی