گنجور

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۸۴

 

می ده که بی غبار غمی از جهان روم

آلوده دل مباد کزین خاکدان روم

خلق جهان بگریه من خنده گر زنند

طوفان شود ز گریه گهی کز جهان روم

تا زنده ام چو شمع ندانند قدر من

[...]

اهلی شیرازی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۶۴۱

 

معنی کناره گیرد اگر از میان روم

خالی شود جهان چو برون از جهان روم

درکاروان شوق کسی بی دلیل نیست

دنبال بوی گل سحر از گلستان روم

پیش ره مرا نتواندکسی گرفت

[...]

حزین لاهیجی