گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۶۱

 

آن غمزه زن چو گرد گلستان برآمده ست

از شاخ گل نه غنچه که پیکان برآمده ست

بر هر گل زمین که گذشته ست خنده ناک

از نوک خارها گل خندان برآمده ست

هرجا نهاده طره ژولیده بر عذار

[...]

جامی
 
 
sunny dark_mode