گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۴

 

گر خسته دل همی نپسندی بیار رو

تیمار عاشقی ز رهی باز دار رو

گر من گیاه سبزم و تو ابر نوبهار

هل تا گیه بجوشد بر من بهار رو

پس گر به رود جیحون غرقه شوم در آب

[...]

سنایی
 
 
sunny dark_mode