گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۶

 

زلفا، تو کانهمه شکن و تار داریا

بهر شکست نافه تاتار داریا

دام و کمند و رشته و چین، حلقه و رسن

بر صید جان مردم هشیار داریا

پیکان مژّه، صارم ابرو،‌ سپاه خط

[...]

افسر کرمانی