گنجور

ادیب صابر » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۵

 

در عاشقیم قبله آفات کرده ای

عشق مرا چگونه مکافات کرده ای

در دلبریت کعبه آفاق خوانده ام

در بی دلیم قبله آفات کرده ای

امروز دلفروزتری از پریر و دی

[...]

ادیب صابر
 

عرفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۵۳

 

ای عشق خوش تهیهٔ لذات کرده ای

طوطی سدره وقف خرابات کرده ای

نازم به بازی تو که در عرصهٔ فریب

منصوبهٔ نچیدهٔ مرا مات کرده ای

صوفی به گفته صیغهٔ توحید باطل است

[...]

عرفی
 

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۳۱۳

 

صبح است و عزم کوی خرابات کرده‌ای

ای پیر خانقاه، کرامات کرده‌ای

گر، دیده‌ات به ساقی و رویت به ساغر است

ایمن نشین، که پشت به آفات کرده‌ای

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode