گنجور

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب پنجم در مبدأ و معاد

 

درصد هزار سال به برج دلی رسد

از آسمان عشق بدینسان ستاره​ای

شیخ محمود شبستری
 
 
sunny dark_mode