گنجور

مولوی » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۴۶

 

هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شودوارهد از حد جهان بی‌حد و اندازه شود
خاک سیه بر سر او کز دم تو تازه نشدیا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود
هر که شدت حلقهٔ در زود برد حقه زرخاصه که در باز کنی محرم دروازه شود
آب چه دانست که او گوهر گوینده شودخاک چه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی