گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف)» و حروف قافیهٔ «وزنیست»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۷۵

 

بی تو شبم را اثر روز نیست

شمع شبم انجمن افروز نیست

جز خط فیروزه تو بر دو لب

بر صف جانها شده فیروز نیست

وعده لطفت ز ازل آمده ست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی