گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۷

 

بر در می‌خانه این غلغل و آن طنطنهچیست؟ بیاور چراغ، پیش نه آتش‌زنه
گر ز حریفان ماست، با دل یک رنگ و راستهمچو منش مست کن، رود بر طل و منه
ور ز بزرگان دهر باشد و گرگان شهرخاک نیرزد بهل، با همه کوچ و بنه
از الف و از نقط درشکن این یک ورقصدر نداند گرفت، جز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی