گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۳۷

 

دل به خیالی دگر خانه جدا کرده بودورنه چنان منزلی از چه رها کرده بود؟
رفت ز پند خرد در وطن دام و ددتا بنماید به خود هر چه خدا کرده بود
معنی خود عرضه کرد بر من و دیدم دروصورت هر نقش کو بود و مرا کرده بود
در سفر هجر او تا نشود دل ملولباز ز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی