گنجور

وحشی » گزیده اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲ - در ستایش پروردگار

 

راحت اگر بایدت خلوت عنقا طلبعزت از آنجا بجوی حرمت از آنجا طلب
تنگ مکن ای همای خانه بر این خاکیانشهپر لا برگشای کنگر الا طلب
دیر خراب جهان بتکده‌ای بیش نیستدیر به ترسا گذار معبد عیسا طلب
تیره مغاکیست تنگ خانهٔ دلگیر خاکمرغ مسیحا نه‌ای بزم مسیحا طلب
وادی ایمن مجوی از پی ناز کلیمآن همه جا روشن […]


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی