گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن (رجز مثمن مطوی)» و حروف قافیهٔ «نم»

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۵

 

مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم

ریش طرب شانه کنم سبلت غم را بکنم

تا همه جان ناز شود چونک طرب ساز شود

تا سر خم باز شود گل ز سرش دور کنم

چونک خلیلی بده‌ام عاشق آتشکده‌ام

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۹۷

 

زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم

گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم

چونک من از دست شدم در ره من شیشه منه

ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم

زانک دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی