گنجور

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۴۳

 

روشنی خانه تویی خانه بمگذار و مرو

عشرت چون شکر ما را تو نگهدار و مرو

عشوه دهد دشمن من عشوه او را مشنو

جان و دلم را به غم و غصه بمسپار و مرو

دشمن ما را و تو را بهر خدا شاد مکن

[...]

مولانا
 
 
sunny dark_mode