گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب سوم در عفت - مذهب مختار

 

تا بتوانی نگار دلبر می‌جوی

معشوقه چابک و خوش غر می‌جوی

چون یافتیش مده مجال نفسی

می... و رها می‌کن و دیگر می‌جوی

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode