گنجور

رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۳

 

زلف تو را جیم که کرد آن که کرد

خال تو را نقطهٔ آن جیم کرد

وآن دهن تنگ تو گویی کسی

دانِگَکی نار به دو نیم کرد

رودکی
 

میرداماد » دیوان اشراق » مشرق‌الانوار » بخش ۱ - مشرق النوار

 

مملکت جسم چو تقسیم کرد

صورت نوعی شه اقلیم کرد

میرداماد
 
 
sunny dark_mode