گنجور

اشعار مشابه

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۰۱

 

سبزه همان و گل و صحرا همان

باغ همان، سایه همان، جا همان

گرد چمن شاهد زیبا بسی

در دل من شاهد زیبا همان

پهلوی من صد بت جان بخش، وای

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

قاسم انوار » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۳۴

 

یار همان، درد همان، دل همان

غصه همان، قصه مشکل همان

ناز همان، حسن و جلالت همان

شوق همان، گریه و حالت همان

عشوه همان، شیوه همان، خو همان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قاسم انوار