گنجور

ازرقی هروی » مقطعات » شمارهٔ ۴

 

منت تو گردن من بنده را

سخت بیکبار گران بار کرد

بنده مدیح تو بمقدار گفت

جود تو احسان نه بمقدار کرد

قیمت شعر از تو بیآموختست

[...]

ازرقی هروی
 
 
sunny dark_mode