گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۱۴

 

جان من شکسته دل از غم تو به جان رسید

وز غم عشقت ای صنم کارد به استخوان رسید

دل ز غمت شکسته شد جان به هوات بسته شد

ای دل و جان ز دست تو جان به لب جهان رسید

جان برسد به لب مرا تا برسم به وصل تو

[...]

جهان ملک خاتون