گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۵

 

وه که اگر پیام ما، صبحدمی صبا برد

جانب آشنای ما، قصه آشنا برد

خوب و خوش است و جان فزا، صبح که قاصد صبا

بر در آشنای ما، عرض سلام ما برد

روی تو نور چشم من، برد و فزود حیرتم

[...]

افسر کرمانی