گنجور

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه چهارم

 

لک الحمد یا ذلامجد والجود والعلی

تبارکت تعطی من تشاء و تمنع

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه پنجم

 

خواست که نام او بد حور بخلد و خازنش

گفت نخست بایدت بر لب کوثر آورم

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه ششم

 

هر که بخویشتن رود ره نبرد بسوی او

دیده ما نیاورد طاقت حسن روی او

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » رساله عروضیه

 

دور زمانه دشمنم گردش چشم یار هم

یار کمر بقتل من بسته و روزگار هم

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » شمایل خاقان - قسمت دوم

 

دفع. گمان خلق را تا نشوند مطلع

دیده بسوی دیگران دارد و دل بسوی او

قائم مقام فراهانی
 
 
sunny dark_mode