گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف)» و حروف قافیهٔ «انگی»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸۱۶

 

ای دل پر هوش ما با همه فرزانگی

شد ز غم آن پری فاش به دیوانگی

ما چو خراباتییم گر ننشیند رواست

پیش خراباتیان آن صنم خانگی

ای که به نخجیر ما ساخته‌ای دام زلف

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای