گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف)» و حروف قافیهٔ «ازیی»

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۱۳

 

یار در آخرزمان کرد طرب سازیی

باطن او جد جد ظاهر او بازیی

جمله عشاق را یار بدین علم کشت

تا نکند هان و هان جهل تو طنازیی

در حرکت باش ازانک آب روان نفسرد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی