گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن (منسرح مطوی مکشوف)» و حروف قافیهٔ «ارتوشد»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۵

 

تا دل مجروح من عاشق زار تو شد

هیچ ندیدیم و عمر در سر کار تو شد

لعل تو روزی مرا وعدهٔ وصلی بداد

فکرم ازان روز باز روز شمار تو شد

زنده بود عاشقی، کز هوس روی تو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای