گنجور

محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۵۸

 

بس که به من زر فشاند دست زرافشان خان

دست امید مرا دوخت به دامان خان

رایت فتح قریب میشود اینک بلند

کایت فتح قریب آمده در شان خان

آن که قضا را به حکم کرده نگهدار دهر

[...]

محتشم کاشانی