گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۸۱

 

روی تو شد صبح جان زلف تو شد شام دل

شام نگویم ورا هست کنون دام دل

کام دلم تلخ شد از شب هجران او

آن بت دلجو نداد یک نفسم کام دل

سنگ جفایت مزن بر دل مسکین من

[...]

جهان ملک خاتون