گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۷۳۸

 

هر که نباشد چو من پس رو ارباب عشق

خامی و افسرده ایست بی خبر از باب عشق

مدعیان کرده اند پشت بر احکام عقل

معتقدان کرده اند روی به محراب عشق

ترک خور خواب کن برگ مشقت بساز

[...]

حکیم نزاری قهستانی
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش اول » شمارهٔ ۱۸۶

 

ای خم ابروی تو قبله ارباب عشق

وی حرم کوی تو کعبه اصحاب عشق

میرسد از هر زمان تازه عتابی ز تو

حب تو کی میرود از دل احباب عشق

زلف کمندت که هست دام دل عاشقان

[...]

نورعلیشاه