گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور)» و حروف قافیهٔ «ینا»

 

حکیم سبزواری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۱

 

سینه بشوی از علوم زاده سینا

نور و سنائی طلب ز وادی سینا

یار عیانست بی نقاب در اعیان

لیک دراعین کجا است دیده بینا

ساغر مینا ز دست پیر مغان گیر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم سبزواری