گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور)» و حروف قافیهٔ «یرندارد»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۹

 

شاهد من در جهان نظیر ندارد

بوی سر زلف او عبیر ندارد

سرو بدین قد خوش خرام نروید

ماه چنان طلعت منیر ندارد

ابروی همچون کمان بسیست ولیکن

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای