گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور)» و حروف قافیهٔ «ف»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۵

 

چند سوال ای پسر که چیست تصوف

تصفیه کن خاطر از غبار تکلف

دور نه از هر چه نیست پای تمنا

بازکش از هر چه هست دست تصوف

طعنه پاکان مزن که روی خود آلود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی