گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع (منسرح مثمن مطوی منحور)» و حروف قافیهٔ «ازیافتهبودم»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۰۵

 

دی ره می‌خانه باز یافته بودم

کار طرب را بساز یافته بودم

جمله به می‌دادم و به مطرب و ساقی

هر چه به عمری دراز یافته بودم

آنچه نه عشق تو بود و رندی و مستی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای