گنجور

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۷۴

 

چون مهم ای آسمان تو ماه نداری

چون خط سبزش چمن گیاه نداری

وه که برآمد زسینه آن جهان سوز

آینه رویا خبر زآه نداری

ناوک آهم بماه رفت تو گوئی

[...]

آشفتهٔ شیرازی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode