گنجور

مسعود سعد سلمان » توصیفات » نام روزهای فرس » شمارهٔ ۱۷ - سروش روز

 

روز سروش است که گوید سروش

باده خور و نغمه مطرب نیوش

سبز شد از سبزه همه بوستان

لعل می آر ای صنم سبزپوش

شاه جهاندار ملک ارسلان

[...]

مسعود سعد سلمان
 

عارف قزوینی » دیوان اشعار » غزل‌ها » شمارهٔ ۶۴ - غزلی راجع به کلنل محمد تقی خان

 

زنده به خون‌خواهی‌ات هزار سیاووش

گردد از آن قطره خون که از تو زند جوش

عشق به ایران به خون کشیدت و این خون

کی کند ایرانی ار کس است فراموش

دارد اگر پاس قدر خون تو زیبد

[...]

عارف قزوینی
 
 
sunny dark_mode