گنجور

ملک‌الشعرا بهار » غزلیات » شمارهٔ ۶۸

 

نیست کسی را نظر به حال کس امروز

وای به مرغی که ماند در قفس امروز

گر دهدت دست خیز و چارهٔ خود کن

داد مجو زان که نیست دادرس امروز

آن که به پیمان و عهد او شدم از راه

[...]

ملک‌الشعرا بهار