گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۹

 

روی تو ای دلفروز گر نه چو ماهست

زلف سیه زو چرا بدر دو تا هست

روی چو ماه تو گرچه مایهٔ نور است

موی سیاه تو گرچه اصل گناهست

شاه بتانی و عاشقانت سپاهند

[...]

سنایی
 
 
sunny dark_mode