گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب دوم در شجاعت - مذهب مختار

 

تیره و تبر و نیزه نمی‌یارم خورد

لوت و می و مطربم نکو می‌سازد

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode