گنجور

فصیحی هروی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۹

 

شب که بر آن آفتاب راه گرفتیم

در قصب دیده نور ماه گرفتیم

هر چه به بینش ز دیده دور فگندیم

صد مژه دادیم و یک نگاه گرفتیم

هر چه نفس سرنوشت سینه ما بود

[...]

فصیحی هروی
 
 
sunny dark_mode