گنجور

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۷۶

 

اگر هیچ آن پری رخ را دمی پروای ما بودی
سر گردون گردن کش به زیر پای ما بودی
وگر چون خضر ره دادی به آب زندگی ما را
همیشه سبزه ی خطش تماشا جای ما بودی
اگر در حسن گفتندی که ممتاز است در عالم
به هر سر نامه بر عنوان بت رعنای ما بودی
ملامت گوی کی بودی چنین […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری